یکشنبه, 11 مهر 1395 17:12
 

مساله مرکزیت و استمرار قدرت در حکومت خوارزمشاهیان

 قلمرو جغرافیایی هر حکومت وانتخاب مرکزیتی مناسب برای آن می‌تواند ضامن استقرار قدرت و تداوم حاکمیت باشد، امری که به نظر می‌رسد در حکومت خوارزمشاهی (628-596 ه. ق) چندان مورد توجه قرار نگرفته است. خوارزمشاهیان که انتظار می‌رفت به یکی از بزرگ‌ترین حکومت‌های تاریخ میانه ایران تبدیل شوند، با شکست…
یکشنبه, 25 مرداد 1394 21:45
 

جغرافیای تاریخی شهر سده از پرستشگاه ماربین تا مسجد جامع خوزان

  ترسیم نقشه جامع یک شهر امروزه به مدد عکس برداری های ماهواره‌ای کاری آسان‌یاب و در انجام پژوهش‌های مختلف درباره زندگی انسان بسیار راهگشا است ولی بازسازی نقشه تاریخی همان منطقه بی‌تردید به منابع و اسناد تاریخی نیاز دارد. سده، شهری که من درآن متولد شده ام، با پیشینه…

ارتباط با ما

 

info@iranianmedievalhistory.com